7. Međunarodna izložba vina, Čazmanski vinokap...pozivnica...