Poznati su rezultati 5. Čazmanskog vinokapa, međunarodne izložbe vina koja će se održati u petak, 1. travnja 2016. godine...link...