26. i 27. siječnja 2018. godine u hotelu “Crnković” u Ludbregu. Otvorenje izložbe je 26. siječnja u 17,00 h, dok je u 16,00 h predviđeno predavanje...link...