Pred nadolazeće Martinje i krštenje mošteva tj. prelazak mošta u vino u četvrtak 8. studenoga za sadašnje i bivše članove Upravnog i Nadzornog odbora velikogoričke Udruge vinogradara i vinara ¨Grozd¨ Velika Gorica održano je kušanje njihovih mošteva. Kušanje je organoleptičkom analizom obavio cijenjeni enolog i poznati ocjenjivač vina Goran Marmilić dipl. ing. agronomije smjer vinogradarstvo i vinarstvo. Tom prilikom ukazao je svojim veoma stručnim savjetima na trenutno stanje prinesenih mošteva i daljnje potrebite radnje u procesima formiranja kvalitetnih budućih mladih vina. Napomenimo da je kvaliteta većine degustiranih uzoraka usprkos teškoj, zahtjevnoj i veoma specifičnoj vinogradarskoj godini bila zadovoljavajuća, dok je kod manjeg broja uzoraka uočena pojava nepoželjnih stranih mirisa prije svega sumporovodika i merkaptana te presumporenja...foto...