Na poziv nekoliko vinogradara i vinara članova velikogoričke Udruge vinogradara i vinara ¨Grozd¨ Velika Gorica Goran Marmilić dipl. ing. agronomije smjer vinogradarstvo i vinarstvo obavio je kušanje njihovih mošteva. Organoleptičkom analizom ovaj cijenjeni enolog i poznati ocjenjivač vina ukazao je svojim veoma stručnim savjetima na trenutno stanje prinesenih mošteva i daljnje potrebite radnje u procesima formiranja kvalitetnih budućih mladih vina. Napomenimo da je većina degustiranih uzoraka bila bez uočenih mana i bolesti i dobila sve pohvale, dok je kod nekih uočena pojava nepoželjnih stranih mirisa prije svega sumporovodika te merkaptana...foto...