Nakon što su u siječnju proslavili svojeg nebeskog zaštitnika Sv. Vinka vinogradari i vinari velikogoričke Udruge ¨Grozd¨ ponovno su se okupili u Kostanjevcu u ponedjeljak 24. veljače u vinogradu predsjednika Udruge Vlade Mikulčića. Razlog povećeg okupljanja bilo je prvo ovogodišnje stručno predavanje na temu: Rezidba, sadnja, gnojidba i zaštita vinograda. Predavač doc.dr.sc. Zvjezdana Marković sa Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prvo je uz stručne komentare orezala nekoliko trsova i time pokazala praktičnu rezidbu vinograda. Predavanje se kasnije nastavilo teorijskim dijelom uz osvrt na autohtonu sortu škrlet budući je simpatična i iskusna predavačica sudjelovala u izradi projekta klonske selekcije spomenute sorte. Kao i uvijek od strane vinogradara uslijedila su mnogobrojna pitanja na koja su dobili više nego zadovoljavajuće odgovore. Napomenimo na kraju, da je oko 40-ak nazočnih vinogradara dobilo informacije o predstojećim aktivnostima udruge, a to su nastavak predavanja, pripreme za ocjenjivanje vina i stručno studijsko edukativno putovanje te skoru godišnju izbornu skupštinu...foto...