Sredinom mjeseca kolovoza počela je zrioba grožđa stoga su članovi velikogoričke udruge vinogradara i vinara Grozd kao i svake godine organizirali preglede vinograda svojih članova. Na poziv domaćina Ivana Butkovića pregledana su njegova dva vinograda na Orlekoviću i vinograd Nikole Alilovića u Barbariću. U vrlo dobro obrađivanim, održavanim, redovno tretiranim i za tu priliku uzorno pripremljenim vinogradima uz mnoštvo komentara i razmjene mnogobrojnih vinogradarsko vinskih iskustava, zaključak je da je usprkos specifičnoj, veoma zahtjevnoj i moglo bi se reći nepovoljnoj vegetacijsko klimatizacijskoj vinogradarskoj godini situacija u pregledanim vinogradima vrlo dobra i zadovoljavajuća. Napomenimo da ni za ovu priliku nije izostala dobra papica potkrijepljena odličnom kapljicom nazočnih vinogradara i vinara...foto...