Za svoje članove i ove godine naša Udruga organizirala je nabavu prigodnih vinogradarskih kalendara. Kalendari se mogu nabaviti i podići kod svojih rajonskih povjerenika.